Εκπαιδευτικά προγράμματα και ανταλλαγές

Χάρτης Erasmus Ανώτατης Εκπαίδευσης 2014-2020

To Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι κάτοχος του Χάρτη Erasmus Ανώτατης Εκπαίδευσης 2014-2020 μετά από τη Δήλωση Πολιτικής Erasmus που υπέβαλλε την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). 

Πρόγραμμα Erasmus+ 

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο κατά 40%, και στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP/ Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες). 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον οδηγό Erasmus+.

Χρήσιμες ιστοσελίδες για το πρόγραμμα Erasmus+: 
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 
http://www.iky.gr/europaika-programmata/erasmus-plus

LIFELONG LEARNING PROGRAMME (LLP)

Το «Δια Βίου Μάθηση» είναι πρόγραμμα της EU για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αφορά την περίοδο 2007 - 2013 και είναι ο διάδοχος των προγραμμάτων Socrates, Leonardo da Vinci και eLearning. Περιλαμβάνει τα εξής:

 • ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
  • Comenius (δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
  • Erasmus (τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση)
  • Leonardo da Vinci (επαγγελματική κατάρτιση)
  • Grundtvig (εκπαίδευση ενηλίκων)

Για την προώθηση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας σε περιοχές που αφορούν δύο ή περισσότερα τομεακά προγράμματα προβλέπονται:

 • ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ περιλαμβάνουν:
  • συνεργασία στον τομέα των πολιτικών και της καινοτομίας
  • προώθηση εκμάθησης γλωσσών
  • ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών προτύπων στον τομέα ΤΠΕ (Τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνίας)
  • διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων

Στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση συμπεριλαμβάνεται και το Πρόγραμμα JEAN MONNET (ευρωπαϊκή ολοκλήρωση) καθώς και άλλες δράσεις και Δίκτυα.

Το Πρόγραμμα LLP / Erasmus στηρίζει και προάγει την Eυρωπαϊκή συνεργασία στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει στο Πρόγραμμα ERASMUS από την έναρξη αυτού (1990). Όπως αποτυπώνεται στη «Δήλωση Πολιτικής» και τον «Διευρυμένο Πανεπιστημιακό Χάρτη ERASMUS» , το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι προσηλωμένο στους στόχους της αύξησης της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και στην πλήρη αναγνώριση των σπουδών και των ακαδημαϊκών τίτλων.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει συνάψει πάνω από 300 διμερείς διαπανεπιστημιακές συμφωνίες συμμετέχοντας ταυτόχρονα στις ακόλουθες ERASMUS δραστηριότητες.

 • Κινητικότητα Φοιτητών για σπουδές
 • Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Ασκηση
 • Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)
 • Παράρτημα Διπλώματος (DS)
 • Κινητικότητα Διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία
 • Κινητικότητα διοικητικού και διδακτικού προσωπικού για εκπαίδευση
 • Γλωσσική Προετοιμασία για εισερχόμενους & εξερχόμενους Φοιτητές (EILC)
 • Εντατικά Προγράμματα μικρής διάρκειας (IP)
 • Προγράμματα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος (Thematic Networks)

Λοιπά Ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας και κινητικότητας στο χώρο της Ανώτατης εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τα προγράμματα ERASMUS MUNDUS , TEMPUS , και προγράμματα διμερούς συνεργασίας.

Σε αυτές τις σελίδες θα βρείτε περισσότερα για αυτές τις δυνατότητες, καθώς επίσης τις συγκεκριμένες συμφωνίες εκπαίδευσης και ανταλλαγής εκτός πλαισίου προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις οποίες τυχόν έχουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου με συνεργάτες στον ευρύτερο διεθνή χώρο.

Τελ. ενημέρωση 04/10/2016