Υποστήριξη

Aτόμων με ειδικές ανάγκες 

Φοιτητές/Καθηγητές/Προσωπικό με ειδικές ανάγκες / σοβαρές αναπηρίες : η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα, δε, στην εκπαίδευση.
Αναλυτικές πληροφορίες για την υποστήριξη που παρέχεται μέσω του Προγράμματος LLP/ERASMUS είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κ. ΑΡΙΑΝΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ , , Οργάνωση και Υλοποίηση Δράσεων για ΑΜΕΑ, ((ariana@uoc.gr) τηλ. τηλ. 2810 39 4880) και/ή το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Υποτροφίες - Βραβεία

Εκτός του πλαισίου LLP/Erasmus: υποτροφίες - βραβεία διατίθενται μέσω διάφορων χορηγών. Εντός του Πανεπιστημίου, δείτε την υποστήριξη που ενδέχεται να παρέχεται μέσω του Τμήματός σας. Για εξωτερικούς χορηγούς, δείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών καθώς επίσης και 'Άλλες Δυνατότητες.

Τελ. ενημέρωση 20/09/2016