Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εταίρους για το πρόγραμμα: HUg - Help Uganda 2016

 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση ατόμων όλων των ηλικιών σχετικά με τις ευκαιρίες που υπάρχουν για σπουδές γενικά και ειδικότερα και στην Ελλάδα.

 

Το HUg διαβαθμίζεται σε 4 επίπεδα δράσης και ενημέρωσης:

  • Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Αθλημάτων της Uganda
  • Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Πληροφορίες για το πρόγραμμα: https://prezi.com/gl2h7qek-ay0/hug-project/
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη διμερούς συμφωνίας: https://goo.gl/aQ5STl


Τελ. ενημέρωση 10/06/2016